Etykiety na pojemniki na odpady pochodzące ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów do sklepów i serwisów.
Każde miejsce lub pojemnik, w którym mają być magazynowane odpady, musi być odpowiednio oznakowane. Jest to wymóg ustawy o odpadach. Według ustawy o zużytym sprzęcie w sklepie i w serwisie mają być wyznaczone miejsca magazynowania odebranego od klientów zużytego lub nienadającego się do użytku sprzętu. Należy jednak pamiętać, że sprzedawca ma prawo ni przyjąć sprzętu jeśli ten zagraża życiu lub zdrowiu obsługi sklepu lub serwisu. Pojemniki na odpady sprzętu powinny być dostępne tylko dla obsługi a pojemniki na odpady baterii i akumulatorów powinny być umieszczone po stronie kupującego, ponieważ ma on prawo (według ustawy o bateriach i akumulatorach) do zostawienia swoich zużytych baterii lub akumulatorów w sklepie, nawet jeśli nie kupuje nowych. Sprzedawca nie może żądać za takie pozostawienie pieniędzy. O tym piszę w innej części poradnika "sos ochrony środowiska".
Oczywiście niektóre rodzaje odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie muszą mieścić się w pojemnikach np. lodówki. W takim przypadku należy wyznaczyć miejsca ,gdzie odpady takie są magazynowane. Jeśli odpady przekazuje przedsiębiorca, należy zawsze pamiętać o przekazaniu obowiązków względem przekazywanego odpadu w formie karty przekazania odpadu (KPO). Piszę o tym więcej w rozdziale o "ewidencjach". Karty przekazania odpadu dotyczy tylko przekazania odpadów między przedsiębiorcami.
Zwracam szczególną uwagę na rozróżnienie między odpadami sprzętu pochodzącego od przedsiębiorców i odpadami pochodzącymi od ludności. Dla przykładu świetlówka pochodząca z firmy ma kod 16 02 13* a pochodząca od ludności na kod 20 01 21* (i jest pod tym kodem nazwana swoją nazwą rodzajową). Podobnie jak lodówka pochodząca z firmy jako odpad ma kod 16 02 13* a pochodząca od ludności kod 20 01 23*.
Pojemniki lub miejsca magazynowania (nie składowania bo od tego jest składowisko odpadów) powinny być oznakowane w następujący sposób umożliwiający ich identyfikację:


Odpady pochodzące z zastosowań przemysłowych – od przedsiębiorstw
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 – np. świetlówki
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) np. Li-ION (ale nie akumulatory)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory np. Ni-MH (w tym również akumulatory Li-ION)

 

Odpady komunalne pochodzące od ludności
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 nie zawierające substancji niebezpiecznych
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Te kody odpadów dotyczą tylko zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Inne odpady powstające w sklepach lub serwisach powinny również być magazynowane i zagospodarowywane w odpowiedni sposób zgodny z prawem krajowym i lokalnym (np. planami gospodarki odpadami).

 

P.S. Zastanawia mnie jak kiosk z gazetami ma to zrobić. A musi jeśli handluje chociażby zabawkami na baterie i bateriami. Nie mówiąc już o innych wymaganiach jak rejestracja w GIOŚ jako zbierający zużyty sprzęt i sprawozdaniach.

 

kosz

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13*

 

kosz

Zużyte urządzenia nie zawierające elementów niebezpiecznych

16 02 14

 

kosz

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

16 02 15*

 

kosz

Elementy usunięte z zużytych urządzeń nie zawierające niebezpiecznych składników

16 02 16

 

kosz

Baterie i akumulatory niklowo kadmowe* Ni-Cd

16 06 02

 

kosz

Inne baterie i akumulatory np. Ni-MH, Li-ION

16 06 05

 

kosz

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 21

 

kosz

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

 

kosz

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie nie zawierające elementów niebezpiecznych; np. Ni-Cd

20 01 33*

 

kosz

Baterie i akumulatory nie zawierające elementów niebezpiecznych np. Ni-MH, Li-ION

20 01 34*

 

kosz

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 35*

 

kosz

Zużyte urządzenia nie zawierające elementów niebezpiecznych

20 01 36*

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem