W Dzienniku Ustaw z dnia 8 stycznia 2013 r. ogłoszono nową ustawę o odpadach (Dz.U. 2013.21). Ustawa wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2013r. Wszystko nowe a w połączeniu z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie to po prostu bomba. Ja najbardziej się cieszę z uściślenia co to za proces odzysku R-12 "Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11". Niektórzy klienci myśleli że można się zamienić odpadami z innym przedsiębiorcą a tu chodzi między innymi o rozdrabnianie odpadów. Dotychczas trzeba było szukać takich informacji w dyrektywie.

Do końca lutego "małe" przedsiębiorstwa posiadające instalacje na które nie potrzeba zezwoleń emisyjnych muszą się zarejestrować i złożyć pełny raport do KOBIZE. Dotyczy to np. wszystkich którzy mają firmowy piec choćby i najmniejszy. Trzeba się zarejestrować wcześniej (jeszcze w styczniu) żeby zdążyć z rejestracją (do 21 dni) i złożeniem raportu (co wcale nie musi być takie proste zważywszy na obszerność danych techniczno technologicznych (np. prędkości przepływu, ciśnienie statyczne itp.). Tylko firmy dysponujące środkami transportu (sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska Tabela D) nie muszą się rejestrować (na razie) w bazie KOBIZE.
 
Jak zwykle pierwszy kwartał to czas rozliczeń ubiegłego roku. To czas sprawozdań.
W styczniu:
- za korzystanie ze środowiska sprawozdanie za 2 półrocze ub. r.. PO RAZ OSTATNI ZA JEDNO PÓŁROCZE - ZA CAŁY 2013 ROZLICZENIE DO POŁOWY MARCA 2014.
W lutym:
- o emisji zanieczyszczeń do środowiska raport do KOBIZE.
W marcu;
- o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane ,
- o rozliczeniu opłaty depozytowej przez sprzedawców detalicznych,
- o opłacie produktowej za baterie i akumulatory,
- o opłacie produktowej za opakowania i inne produkty objęte ustawą o opłacie produktowej (OŚ-OP1),
- o opłacie produktowej za niewykonanie zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- o sposobach gospodarowania odpadami,
- rozliczenie z kampanii edukacyjnych za baterie i akumulatory,
- sprawozdania opakowaniowe nt. masy wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (OPAK1, OPAK2, OPAK3),
- o ilości i masie wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za 2 półrocze ub. r.,
- o masie zużytego sprzętu zebranego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za 2 półrocze ub. r.,
- o osiągniętych poziomach zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego za - roczne,
- wykaz zakładów przetwarzania zużytego  sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Oferuję wykonanie powyższych sprawozdań

.

ABRA PHU prowadzi również działalność doradczą i outsourcingową dotyczącą bezpieczeństwa pracy w zakresach:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • ochrona pożarowa,
  • ochrona radiologiczna (przemysłowa, medyczna i stomatologiczna),
  • gospodarowanie substancjami i preparatami niebezpiecznymi (zgodnie z rozporządzeniami REACH i CLP),
  • wdrażania i nadzorowania systemów zarządzania opartych na ISO, HACCP, BRC.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem