p1070752 3

ABRA PHU prowadzi działalność doradczą i outsourcingową dotyczącą ochrony środowiska w zakresach:

 • gospodarka odpadami,
 • opłaty produktowe (opakowania, pojazdy, opony, oleje, baterie i akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny),
 • korzystanie ze środowiska,
 • emisje zanieczyszczeń do powietrza,
 • gospodarowanie substancjami i preparatami niebezpiecznymi (zgodnie z rozporządzeniami REACH i CLP),
 • wdrażania i nadzorowania systemów zarządzania opartych na ISO, HACCP, BRC.

Na zlecenie klienta opracowujemy:

 • informacje o wytwarzanych odpadach,
 • programy gospodarki odpadami,
 • wnioski o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów,
 • klasyfikację sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • wymagane prawem ewidencje,
 • programy usuwania azbestu,
 • programy ochrony środowiska,
 • programy gospodarki odpadami.

Tworzymy sprawozdania :

 • o zakresie korzystania ze środowiska,
 • w ramach systemu KOBIZE
 • w ramach rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR)
 • w zakresie gospodarowania odpadami,
 • dotyczące opakowań (OPAK),
 • dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • dotyczące baterii i akumulatorów,
 • dotyczące opłat produktowych (OŚ-OP).

Prowadzimy i nadzorujemy:

 • ewidencje odpadów,
 • ewidencje na potrzeby opłat produktowych.


Na życzenie klienta wykonujemy przegląd środowiskowy określający zgodność prowadzonej działalności z aktualnymi wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, opłat produktowych itp.


Ponadto oferujemy klientom szkolenia z powyższych zakresów realizowane wspólnie z Akademią Bezpiecznej Pracy ( www.akademiabezpiecznejpracy.com.pl ).
Oferujemy również doradztwo w zakresie bhp, p-poż, ochrony radiologicznej zobacz więcej na www.specjalistabhp.eu.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem